Detta går inte att beskriva som någonting annat än ett mirakel. I tragiska tider där bomber förstör hus, dödar människor och separerar familjer från varandra är detta exakt det hopp människor behöver.

Vi vill poängtera att detta klipp kan framkalla starka känslor. Efter att ha hört ljud från det som återstår av hans hus går han för att undersöka det. Vad han hittar är helt enkelt mirakulöst och fantastiskt.