En 19-månaders bebis fick omhändertas av socialtjänsten efter larm från läkare angående misstänkt näringsbrist, rapporterar Nacka Värmdö Posten.

Det var i februari som socialtjänsten ringde på hemma hos familjen som är bosatt i Nacka.

Sedan dess har föräldrarna inte fått träffa sitt yngsta barn.

Barnläkare slog larm

En läkare som haft kontakt med familjen vid ett flertal gånger gjorde en orosanmälan till socialen redan i december, enligt honom befann sig barnet då i svälttillstånd. Något som kan få allvarliga konsekvenser för ett barns utveckling.

Han tycker heller inte att föräldrarna tagit sitt barns tillstånd på allvar.

”Vi har gjort allt de har sagt till oss att vi ska göra för att få upp vikten,” säger pappan till NVP.

Barnet ska ha haft svårigheter att äta sedan över ett år tillbaka. Något som också gjort att föräldrarna varit i kontakt med vården flera gånger.

Efter flera utredningar gjorts och ingen neuropsykiatrisk orsak till barnets matvägran kunnat fastställas beslutades det att barnet skulle börja sondmatas.

Ville ge sojabaserad mjölkersättning

Föräldrarna ska först ha blivit lovade en sojabaserad ersättning, men eftersom att den inte var anpassad för så små barn fick de istället en vanlig mjölkbaserad ersättning.

Något föräldrarna ville kolla upp själva innan de fattade beslut om huruvida de skulle ge den mjölkbaserade ersättningen eller inte.

”Vi ville kolla med leverantören. På innehållsförteckningen stod att den sojabaserade kunde ges till barn med försiktighet, men när vi förstod att vi inte hade något val gick vi med på den mjölkbaserade,” säger pappan till NVP.

Men innan föräldrarna hann fatta något beslut, omhändertog socialtjänsten barnet.

”Vårt barn är nu omhändertaget för att någon annan ska göra det vi ändå hade gått med på att göra,” säger pappan till NVP.

Enligt pappan ska föräldrarna ända sedan barnet började matvägra följt alla rekommendationer som de fått av olika läkare och specialister.

Att barnet har lidit av svält är inte en uppfattning föräldrarna delar med läkarna.

Föräldrarna överklagade omhändertagandet till förvaltningsrätten som gjorde bedömningen att Nacka socialtjänst har fattat rätt beslut.

Överklagat till kammarrätten

Beslutet har nu överklagats till kammarrätten.

I nuläget vet inte föräldrarna när de får träffa sitt barn igen.

Socialtjänsten har valt att inte uttala sig i ärendet. Utan hänvisar till lagen om vård av unga, LVU.

”Grundidén vid LVU är att man ska jobba för att barnet ska få komma hem, men socialtjänsten måste alltid gå in och bedöma att barnet inte kommer till skada vid en återförening,” säger Åse Linnerbäck som jobbar som jurist på socialtjänsten i Nacka kommun till NVP.

loading...

Bertil Ericson/TT